Nowy adres: ul. Krakowskie Przedmieście 61, Garbów   81 501 80 34

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przychodnia POZ zapewnia zarówno chorym pacjentom, jak i osobom zdrowym, ciągły dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych i domowych oraz w środowisku nauczania i wychowania.

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w oparciu o:

 • poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej: lekarz rodzinny, pediatra
 • poradnię pielęgniarki środowiskowej
 • poradnię położnej środowiskowej
 • gabinet zabiegowy
 • gabinet higieny szkolnej
 • punkt szczepień
 • Lekarze:

  • Lek. med Katarzyna Dziąbowska-Grabias
  • Lek. med Monika Skałecka
  • Lek. med Marianna Bogusz-Łyjak
  • Lek. med Klaudyna Iwaszko-Sochal
  • Lek. med Aleksandra Grabarczyk

  Zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej od 16.03.2021r.

  Wizyta bezpośrednia pacjenta w Przychodni POZ

  Wizyta bezpośrednia w Przychodni POZ jest realizowana gdy:

  • pacjent nie wyraża zgody na teleporadę
  • pacjent cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy
  • istnieje podejrzenie choroby nowotworowej
  • dziecko, z którym zgłasza się rodzic, nie ma jeszcze 6 lat
  • jest to pierwsza wizyta u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej, których wskazał pacjent w deklaracji wyboru

  Warunki udzielania teleporad

  Teleporady realizowane są poprzez połączenia telefoniczne. W celu ustalenia terminu teleporady pacjent kontaktuje się telefonicznie z Przychodnią POZ pod numerem telefonu: 81 50 18 034 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Przychodni.  

  Połączenia telefoniczne

  Po potwierdzeniu terminu i godziny teleporady pacjent otrzymuje informację o numerze telefonu, z którego będzie udzielona teleporada. Nie może to być zastrzeżony numer telefonu, ponieważ pacjent musi mieć pewność, że kontaktuje się z nim placówka medyczna w sprawie teleporady.

  Termin udzielenia teleporady

  • nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym pacjent skontaktował się z Przychodnią POZ 
  • w późniejszym terminie, jeśli ustalimy go w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym

  Sposób udzielenia teleporady 

  • Przed udzieleniem teleporady następuje potwierdzenie tożsamości pacjenta na podstawie  przekazanych przez pacjenta danych
  • Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej
  • Udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego
  • Ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta
  • Poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady

  Sposób postępowania w razie braku kontaktu z pacjentem

  Osoba udzielająca teleporady – w terminie i o godzinie ustalonych wcześniej – podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem (w odstępach nie krótszych niż 5 minut). Jeżeli opisane próby kontaktu z pacjentem nie przynoszą rezultatu, lekarz odnotowuje informację na ten temat w dokumentacji medycznej pacjenta. W celu umówienia nowego terminu teleporady pacjent ponownie kontaktuje się ze świadczeniodawcą.

  INSTRUKCJE DLA PACJENTÓW:

  E-recepty

  W trakcie wizyty lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-receptę:

  • poprzez SMS lub e-mail (na numer telefonu lub adres e-mail pacjenta wskazany w systemie komputerowym Przychodni lub w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako informacja o wystawieniu recepty i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje w aptece wraz ze swoim numerem PESEL,
  • w postaci wydruku (na żądanie pacjenta lub gdy pacjent nie wyraził zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną).

  Więcej informacji nt. e-recept znajduje się na stronie internetowej:
  www.pacjent.gov.pl/interentowe-konto-pacjenta/erecepta

  E-skierowania

  Podczas konsultacji lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-skierowanie na leczenie specjalistyczne lub do szpitala:

  • poprzez SMS lub e-mail (na numer telefonu lub adres e-mail pacjenta wskazany w systemie komputerowym Przychodni lub w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako informacja o wystawieniu e-skierowania i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje podczas rejestracji na wizytę wraz ze swoim numerem PESEL,
  • w postaci wydruku (na żądanie pacjenta, gdy pacjent nie wyraził zgody na przesyłanie informacji droga elektroniczną).

  Więcej informacji nt. e-skierowań znajduje się na stronie internetowej:
  www.pacjent.gov.pl/interentowe-konto-pacjenta/eskierowanie

  Realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne

  W trakcie wizyty lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-zlecenia na wyroby medyczne.

  Zlecenia badań dodatkowych

  W Przychodni POZ istnieje możliwość zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych.
  Badania dodatkowe, zlecone w trakcie udzielonego świadczenia, można wykonać w Centrum Medycznym Karpacz lub w podmiotach, z którymi Centrum współpracuje w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych (szczegółowy zakres współpracy z innymi podmiotami leczniczymi jest uregulowany w umowach będących podstawą współpracy z tymi podmiotami).

   

  Wybór Przychodni POZ

  Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego, pediatrę oraz pielęgniarkę, należy osobiście wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w Rejestracji Przychodni lub pobierzecie korzystając z linków zamieszczonych poniżej. Z chwilą podpisania deklaracji, pacjent uzyskuje prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ.

  W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia realizujemy:

  • badania i porady lekarskie w zakresie medycyny rodzinnej, pediatrii i chorób wewnętrznych
  • opiekę środowiskową pielęgniarki i położnej
  • zabiegi pielęgniarskie
  • badania laboratoryjne
  • EKG
  • profilaktykę dzieci zdrowych wg wymaganych roczników - testy przesiewowe, bilanse zdrowia
  • wizyty domowe lekarskie, pielęgniarskie i położnej
  • szczepienia wg obowiązującego kalendarza szczepień ochronnych
  • zalecane szczepienia ochronne (przeciwko grypie, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, pneumokokom, meningokokom, rotawirusom oraz inne wg potrzeb na indywidualne zamówienie)
  • programy profilaktyczne (np. chorób układu krążenia i gruźlicy)

  Nocna i świąteczna opieka medyczna

  Dla mieszkańców powiatu garbowskiego świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zapewniają:

  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
   Adres: Lublin, ul. Aleja Kraśnicka 100
   Numery telefonów:
   81 537 40 27
   81 537 40 50
   81 537 40 32
   81 537 40 33
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
   Adres: Puławy, ul. Partyzantów 17
   Numery telefonów:
   81 450 25 10 - dla dorosłych i dzieci
   661 363 999 - świadczenia wyjazdowe

  oraz

  • Numery telefonów alarmowych 112 i 999

   

Back to top