ul. Parkowa 1, 21-080 Garbów   81 501 80 34

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przychodnia POZ zapewnia zarówno chorym pacjentom, jak i osobom zdrowym, ciągły dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych i domowych oraz w środowisku nauczania i wychowania.

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w oparciu o:

 • poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej: lekarz rodzinny, pediatra
 • poradnię pielęgniarki środowiskowej
 • poradnię położnej środowiskowej
 • gabinet zabiegowy
 • gabinet higieny szkolnej
 • punkt szczepień

Zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej od 16.03.2021r.

Wizyta bezpośrednia pacjenta w Przychodni POZ

Wizyta bezpośrednia w Przychodni POZ jest realizowana gdy:

 • pacjent nie wyraża zgody na teleporadę
 • pacjent cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy
 • istnieje podejrzenie choroby nowotworowej
 • dziecko, z którym zgłasza się rodzic, nie ma jeszcze 6 lat
 • jest to pierwsza wizyta u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej, których wskazał pacjent w deklaracji wyboru

Warunki udzielania teleporad

Teleporady realizowane są poprzez połączenia telefoniczne. W celu ustalenia terminu teleporady pacjent kontaktuje się telefonicznie z Przychodnią POZ pod numerem telefonu:

81 50 18 034 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Przychodni.  

Połączenia telefoniczne

Po potwierdzeniu terminu i godziny teleporady pacjent otrzymuje informację o numerze telefonu, z którego będzie udzielona teleporada. Nie może to być zastrzeżony numer telefonu, ponieważ pacjent musi mieć pewność, że kontaktuje się z nim placówka medyczna w sprawie teleporady.

Termin udzielenia teleporady

 • nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym pacjent skontaktował się z Przychodnią POZ 
 • w późniejszym terminie, jeśli ustalimy go w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym

Sposób udzielenia teleporady 

 • Przed udzieleniem teleporady następuje potwierdzenie tożsamości pacjenta na podstawie  przekazanych przez pacjenta danych
 • Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej
 • Udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego
 • Ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta
 • Poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady

Sposób postępowania w razie braku kontaktu z pacjentem

Osoba udzielająca teleporady – w terminie i o godzinie ustalonych wcześniej – podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem (w odstępach nie krótszych niż 5 minut). Jeżeli opisane próby kontaktu z pacjentem nie przynoszą rezultatu, lekarz odnotowuje informację na ten temat w dokumentacji medycznej pacjenta. W celu umówienia nowego terminu teleporady pacjent ponownie kontaktuje się ze świadczeniodawcą.

INSTRUKCJE DLA PACJENTÓW:

E-recepty

W trakcie wizyty lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-receptę:

 • poprzez SMS lub e-mail (na numer telefonu lub adres e-mail pacjenta wskazany w systemie komputerowym Przychodni lub w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako informacja o wystawieniu recepty i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje w aptece wraz ze swoim numerem PESEL,
 • w postaci wydruku (na żądanie pacjenta lub gdy pacjent nie wyraził zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną).

Więcej informacji nt. e-recept znajduje się na stronie internetowej:
www.pacjent.gov.pl/interentowe-konto-pacjenta/erecepta

E-skierowania

Podczas konsultacji lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-skierowanie na leczenie specjalistyczne lub do szpitala:

 • poprzez SMS lub e-mail (na numer telefonu lub adres e-mail pacjenta wskazany w systemie komputerowym Przychodni lub w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako informacja o wystawieniu e-skierowania i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje podczas rejestracji na wizytę wraz ze swoim numerem PESEL,
 • w postaci wydruku (na żądanie pacjenta, gdy pacjent nie wyraził zgody na przesyłanie informacji droga elektroniczną).

Więcej informacji nt. e-skierowań znajduje się na stronie internetowej:
www.pacjent.gov.pl/interentowe-konto-pacjenta/eskierowanie

Realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne

W trakcie wizyty lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-zlecenia na wyroby medyczne.

Zlecenia badań dodatkowych

W Przychodni POZ istnieje możliwość zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych.
Badania dodatkowe, zlecone w trakcie udzielonego świadczenia, można wykonać w Centrum Medycznym Karpacz lub w podmiotach, z którymi Centrum współpracuje w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych (szczegółowy zakres współpracy z innymi podmiotami leczniczymi jest uregulowany w umowach będących podstawą współpracy z tymi podmiotami).

 

Wybór Przychodni POZ

Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego, pediatrę oraz pielęgniarkę, należy osobiście wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w Rejestracji Przychodni lub pobierzecie korzystając z linków zamieszczonych poniżej. Z chwilą podpisania deklaracji, pacjent uzyskuje prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ.

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia realizujemy:

 • badania i porady lekarskie w zakresie medycyny rodzinnej, pediatrii i chorób wewnętrznych
 • opiekę środowiskową pielęgniarki i położnej
 • zabiegi pielęgniarskie
 • badania laboratoryjne
 • EKG
 • profilaktykę dzieci zdrowych wg wymaganych roczników - testy przesiewowe, bilanse zdrowia
 • wizyty domowe lekarskie, pielęgniarskie i położnej
 • szczepienia wg obowiązującego kalendarza szczepień ochronnych
 • zalecane szczepienia ochronne (przeciwko grypie, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, pneumokokom, meningokokom, rotawirusom oraz inne wg potrzeb na indywidualne zamówienie)
 • programy profilaktyczne (np. chorób układu krążenia i gruźlicy)

Nocna i świąteczna opieka medyczna

Dla mieszkańców powiatu garbowskiego świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zapewniają:

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Adres: Lublin, ul. Aleja Kraśnicka 100
  Numery telefonów:
  81 537 40 27
  81 537 40 50
  81 537 40 32
  81 537 40 33
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
  Adres: Puławy, ul. Partyzantów 17
  Numery telefonów:
  81 450 25 10 - dla dorosłych i dzieci
  661 363 999 - świadczenia wyjazdowe

oraz

 • Numery telefonów alarmowych 112 i 999

 

Back to top