ul. Parkowa 1, 21-080 Garbów   81 501 80 34

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garbowie

W połowie XIX wieku ówcześni właściciele Garbowa - Jezierscy wybudowali pałac otoczony dużym parkiem, ze stawami i zabudową gospodarczą. Zaprojektował go w latach 1820-1887 warszawski architekt Józef Dietrych. W 1904 roku majątek wystawiony na licytację, kupił Bogdan Broniewski, późniejszy minister przemysłu i handlu w rządzie polskim Jana Kantego Steczkowskiego w 1918 roku. Był założycielem cukrowni „Garbów". W 1930 roku majątek który liczył 775 ha był własnością Mieczysława Broniewskiego (syna Bogdana Broniewskiego). W jego skład do wybuchu wojny wchodził pałac, park, spichlerz, murowane i drewniane czworaki, stawy, magazyny, rządcówka, obora, stajnia, chlew, kurnik, młyn, kuźnia. W części północnej znajdowało się zaplecze ogrodnicze i zabudowania gospodarcze wraz z częścią południową i wschodnią obejmującą trzy stawy: Irena, Pod Pałacem i Kępa. Alejka pomiędzy stawami Kępa i Pod Pałacem obsadzono grabem uformowanym w tunel tzw. Bindaż. Grabina w 1928 roku wymarzła i na jej miejsce został wkomponowany żywopłot z karagany syberyjskiej, który rośnie do dzisiaj. Na stawie Kępa znajdowała się wysepka obsadzona kasztanowcem białym, na którą można było dostać się poprzez mostek lub dopłynąć łódką. Przed elewacją wschodnią pałacu znajdował się różany klomb.

Po wojnie majątek znacjonalizowano. W pałacu była mleczarnia, potem posterunek milicji. W pałacu, odrestaurowanym dzięki środkom unijnym, znajduje się ośrodek zdrowia, stacja pogotowia ratunkowego, oraz apteka.

Nasza lokalizacja:
ul. Parkowa 1, 21-080 Garbów

Back to top