Nowy adres: ul. Krakowskie Przedmieście 61, Garbów   81 501 80 34

Nowa siedziba SP ZOZ w Garbowie

Nowoczesny i przestronny budynek o powierzchni użytkowej 938,5 m² jest przeznaczony na działalność ambulatoryjną dla SP ZOZ oraz pomieszczenia użytkowe i garaż dla Stacji Wyjazdowej Pogotowia, funkcjonujące jako dwie odrębne strefy użytkowe. Budynek spełnia wymagania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, jest wyposażony w windę i podjazd.

Dobiegła końca budowa nowej siedziby Ośrodka Zdrowia w Garbowie. W dniu 7 listopada 2023 r. nastąpił odbiór końcowy budynku. Gmina uzyskała pozytywne decyzje zezwalające na użytkowanie obiektu wydane przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, potwierdzające że obiekt budowlany został zrealizowany zgodnie z projektem budowlanym. Nowoczesny i przestronny budynek o powierzchni użytkowej 938,5 m² jest przeznaczony na działalność ambulatoryjną dla SP ZOZ oraz pomieszczenia użytkowe i garaż dla Stacji Wyjazdowej Pogotowia, funkcjonujące jako dwie odrębne strefy użytkowe. Budynek ogrzewany jest za pomocą kotła gazowego i póki ciepła, ponadto aby zmniejszyć koszty na energię wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 40 kW. Budynek spełnia wymagania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, jest wyposażony w windę i podjazd. Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 938,5 m², w tym ośrodek zdrowia 780,21 m², pogotowie ratunkowe 158,29 m².

Nowa lokalizacja:
ul. Krakowskie Przedmieście 61, (obok domu strażaka), 21-080 Garbów

Back to top