ul. Parkowa 1, 21-080 Garbów   81 501 80 34

Seniorzy, medycy, nauczyciele, studenci i osoby przebywające w placówkach opiekuńczych lub w nich zatrudnione mają prawo do darmowego szczepienia na grypę od początku listopada. Od 23 listopada mogą się zaszczepić pozostali dorośli. Na swoim Internetowym Koncie Pacjenta znajdą wpis o przebytym szczepieniu.

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype

Opis choroby

Grypa to choroba wywoływana przez wirusa grypy, charakteryzująca się zespołem objawów klinicznych związanych z ostrym zakażeniem układu oddechowego. Wirus grypy przenosi się drogą kropelkową, gdy osoba chora mówi, kicha lub kaszle. Do zakażenia może dojść też poprzez kontakt bezpośredni czy kontakt ze skażoną powierzchnią. Choroba rozwija się zazwyczaj w ciągu 1–4 dni.

Objawy grypy są podobne do symptomów wielu innych ostrych chorób przeziębieniowych (są to kaszel, ból gardła, katar). Często charakterystyczne jest nagłe pojawienie się i narastanie gorączki (powyżej 38°C), dreszczy, bólów mięśniowo-stawowych i bólów głowy. Dodatkowo mogą wystąpić ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie, brak łaknienia, nudności i wymioty. Choroba trwa około 7 dni. Kaszel i złe samopoczucie mogą utrzymywać się przez ponad 2 tygodnie.

Grypa może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia, a powodem ciężkiego przebiegu są powikłania pogrypowe, m.in. zapalenie płuc i oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, zaostrzenie istniejących chorób przewlekłych czy powikłania neurologiczne. Dlatego grypa jest szczególnie niebezpieczna dla małych dzieci, osób starszych oraz osób należących do grup ryzyka (ze względu na m.in. obniżoną odporność, choroby przewlekłe).

Szczepienia przeciw grypie

Szczepionka przeciw grypie jest bardzo skuteczną metodą zapobiegania chorobie. Nie zawiera aktywnych form wirusa i nie może spowodować zachorowania na grypę. Ponieważ wirus grypy wciąż się zmienia, ważne jest, aby szczepić się co roku. Najlepszą porą na zaszczepienie się jest jesień, jeszcze przed oczekiwanym sezonem zachorowań.

Rozpoczęcie szczepień planowane jest w październiku, o dokładnej dacie będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Komu szczepienie jest zalecane

Z uwagi na przesłanki kliniczne i indywidualne szczepienie zalecane jest przede wszystkim:

 • osobom po transplantacji narządów;
 • przewlekle chorym dzieciom (od ukończenia 6. miesiąca życia) i osobom dorosłym, szczególnie chorującym na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową (zwłaszcza po przebytym zawale serca), niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne (w tym cukrzycę), choroby neurologiczne i neurorozwojowe;
 • osobom w stanach obniżonej odporności (w tym pacjentom po przeszczepie tkanek) i chorym na nowotwory układu krwiotwórczego;
 • dzieciom należącym do grup ryzyka, od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 18. roku życia, szczególnie zakażonym wirusem HIV, ze schorzeniami immunologiczno-hematologicznymi (w tym małopłytkowością idiopatyczną, ostrą białaczką, chłoniakiem, sferocytozą wrodzoną, asplenią wrodzoną, dysfunkcją śledziony), po splenektomii, z pierwotnymi niedoborami odporności, po leczeniu immunosupresyjnym, po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych, leczonym przewlekle salicylanami;
 • dzieciom z wadami wrodzonymi serca (zwłaszcza sinicznymi), z niewydolnością serca, z nadciśnieniem płucnym;
 • kobietom w ciąży lub planującym ciążę.


Z uwagi na przesłanki epidemiologiczne szczepienie zalecane jest wszystkim osobom od 6. miesiąca życia do stosowania zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego, w szczególności:

 • zdrowym dzieciom od 6. miesiąca życia do 18. roku życia (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od 6. do 60. miesiąca życia);
 • osobom w wieku powyżej 55 lat;
 • osobom mającym bliski kontakt zawodowy lub rodzinny z dziećmi do 6. miesiąca życia oraz z osobami w wieku podeszłym lub przewlekle chorymi (w ramach realizacji strategii kokonowej szczepień);
 • uczniom i studentom szkół oraz uczelni medycznych lub innych szkół i uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych, a także pracownikom ochrony zdrowia (personelowi medycznemu, niezależnie od posiadanej specjalizacji, oraz personelowi administracyjnemu), szkół, handlu i transportu oraz funkcjonariuszom publicznym, w szczególności: policji, wojska, straży granicznej, straży pożarnej;
 • pensjonariuszom domów spokojnej starości, domów pomocy społecznej oraz innych placówek, w których zapewniana jest całodobowa opieka nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku (w szczególności przebywającymi w zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach pielęgnacyjno-opiekuńczych i podmiotach świadczących usługi z zakresu opieki paliatywnej, hospicyjnej i długoterminowej oraz rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej i lecznictwa uzdrowiskowego).

Opis procesu szczepienia

Podanie szczepienia przeciw grypie nie zapewnia całkowitej odporności, ale gwarantuje wysoką ochronę przed powikłaniami pogrypowymi. Zapobiega zachorowaniu u ok. 40–70% szczepionych osób, w zależności od sezonu i grupy szczepionych. Szczepieniu powinny poddać się zwłaszcza osoby należące do grup wysokiego ryzyka wystąpienia powikłań pogrypowych i osoby, które mogą stanowić źródło zakażenia dla osób należących do grupy wysokiego ryzyka, a także ci, którzy ze względu na charakter wykonywanej pracy są szczególnie narażeni na zakażenie wirusem grypy (np. pracownicy ochrony zdrowia).

Back to top